Archive for janvier 2008

Ny zokiko

janvier 31, 2008

Zavatra iray nitaizan’i Dada sy Neny anay ny mba hifanampiana sy ifankatiavanay. Ary zavatra iray nolovaiko tamin’ny zokiko, nanjary fahazarana tato amiko ny mamaky boky sy mianatra. Izay zokiko izay mantsy toa olona tsy mety mitsahatra. Vao mifoha ao am-pandriana izy ny maraina, dia boky. Ny antoandro indray dia tsy mba matoritory maka aina, fa mbola boky ihany. Alohan’ny hatory dia mbola boky foana. Hany ka toa tratry ny areti-mifindra koa aho. Tamin’ny fankalazana ny faha-10 taonako teo dia vola hividianana boky no nagatahako tany amin’i Neny. Tsara ny vaky boky fa sady fialam-boly no fanitarana fahaizana. Angamba mbola vola hividianako boky koa no angatahaka amin’y faha-11 taonako. Zokiko no notahafiko.

Publicités

NY FIAINANA

janvier 26, 2008

Ny fiainana dia mety ho mora nefa koa mety ho sarotra.Ohatra, misy ny olona mahantra noho ny tsy fisian’ny vola. Vokatr’izay dia tsy mianatra ny ankizy fa manjary miasa, manjary mangalatra ny fiafarany. Misy indray dia efa manam-bola be nefa mbola tratran’ny olona manao risoriso ihany. Ao koa ireo mpiasam-panjakana nefa tsy manara-dalàna.  Mbola mba handroso ve ity firenentsika ity raha izany no mitohy ?

Samia mieritreritra.