Ny Peace Corps Sy Ny Tontolo Iainana

mai 6, 2012

Andro goavana ho an’ireo mpirotsaka an-tsitrapon’ny Peace Corps ny andro  4 Mey 2012, satria dia tamin’io no notanterahana tamin’ny fomba ofisialy ny lanonana fianianan’ireo 29 mianadahy mpiofana ho lasa tena mpirotsaka an-tsitrapo .

Tany amin’ny Ivon-toerana Fiofanan’ny Peace Corps any Mantasoa no nanatanterahana io lanonana io, izay natrehan’Atoa Eric Wong (Chargé d’Affaires ao amin’ny Masoivoho Amerikana), Atoa John A. Reddy (Talen’ny Peace Corps eto Madagasikara), Atoa R. Nata Robert (Talen’ny Fiofanana), ny Ben’ny tanànan’i Mantasoa sy ireo fianakaviana nampiantrano azy 29 mianadahy. Ito misy fampahafantarana kely mikasika io fikambanana io.

Inona moa ny atao hoe “Peace Corps”?
Ny Peace Corps dia fikambanan’ireo Amerikana mpirotsaka an-tsitrapo mitety ireo firenena an-dalàm-pandrosoana erak’izao tontolo izao. Azo atao hoe tamin’ny alin’ny 14 Oktobra 1960 no nanomboka nahita masoandro ny Peace Corps, rehefa nanontany an’ireo mpianatra 10.000 tany amin’ny Anjerimanontolon’i Michigan izay nialany sasatra, ny Senatora John Kennedy raha vonona hanompo ny fireneny ho an’ny fandriampahalemana amin’ny alalan’ny fanompoana ireo firenena an-dalàm-pandrosoana izy ireo. Teo no nipoiran’ny masoivohon’ny governemanta federaly mifototra amin’ny fandriampahaleman’izao tontolo izao sy ny finamànana.

Tamin’ny 1961 no tena niforona ara-dalàna ny Peace Corps ary 50 taona izao no lasa hatramin’io alina io, efa mihoatra ny 200.000 ireo mpirotsaka an-tsitrapo Amerikana miparitaka manerana ireo firenena an-dalàm-pandrosoana miisa 139 erak’izao tontolo izao.
Ny tanjony

Misy telo ny tanjona goavan’ny Peace Corps:

– Ny fanampiana ireo firenena voakasika hamaly ny filan’izy ireo amin’ny alalan’ireo olona nofanina
– Ny fanampiana ny fanandratana ny fahatakarana tsara kokoa an’ireo Amerikana any amin’ireo firenena hiasany:
– Ny fanampiana ny fanandratana ny fahatakarana tsara kokoa an’ireo olona avy amin’ny firenena hafa any amin’ireo Amerikana.

Manana teny filamatra ihany koa ny Peace Corps. Araka ny voalazan’i Eric Wong:

Hita ao anatin’ny Peace Corps ny otrikarenan’ny zanak’olombelona. Raha samy mitondra ny anjara birikintsika amin’ny fiarahamonina, tsy hisy fetra ny zavatra mety ho vitantsika. Izany no filamatry, izay ifotoran’ny Peace Corps ka hifampizaranareo rehetra eo am-panatanterahanareo ny asanareo.

Ny eto Madagasikara manokana.

Hatramin’ny 1993 izay taona nanombohan’ny tetikasa teto Madagasikara dia efa 900 mahery ireo mpirotsaka an-tsitrapo niasa manerana an’i Madagasikara, fa 140 kosa izy ireo no am-perinasa amin’izao fotoana izao. Raha ny mikasika ireto 29 mianadahy ireto manokana dia hiparitaka manerana ireo faritra samihafa eto Madagasikara izy ireo ary samy handray anjara amin’ny fampandrosoana ny faritra halehany avy. Mikasika ny tontolo iainana no tena nifotoran’ny fiofanana tamin’ity andiany ity ary hanampy ny Malagasy any amin’ny tany misy azy avy hitady vahaolana manoloana ny olana misy ankehitriny izy 29 mianadahy ireo.

Ireo zavatra mivaingana efa natsangana hatreto

Mamelabelatra mikasika ireo zava-bita Atoa Eric Wong :

Vao herinandro monja izay, nambara ny fananganana ny Foibe ara-kolontsain’i Etazonia voalohany indrindra, izay mifototra amin’ny fiaraha-miombon’antoky ny fanjakana sy ny olon-tsotra ; ary nanokatra foibe vaovao ho an’ny tanora, ny fanaovan-gazety, ny fanabeazana, ny haikanto, ary koa foibe mandehandeha iray tamin’ny taona lasa.
Izany rehetra izany dia mifototra amin’ny fampiasam-bola ho amin’ny hoavy tsaran’ity firenena ity. Toerana mahasondriana i Madagasikara. Isan’ireo tena hafa indrindra eran-tany ny mponiny sy ny tany iainany.

Ndeha kosa hiverenantsika kely ny mikasika ilay lanonana ny 4 May 2012

Natomboka tamin’ny kabary nisesisesin’ireo manampahefana nasaina sy ireo roa mianadahy solontenan’izy 29 ny lanonana. Na teo aza moa ny hasarotry ny teny Malagasy dia tamin’io teny io no nanehoan’izy mianadahy ny kabariny. Tamin’ny tenim-paritra Tsimihety no nanaovan-dRamatoakely Leslie ny kabariny:

Atoa James Shelton kosa tamin’ny Malagasy ofisialy :

discours james :

…………………………………………………………………….
Nisy ihany koa ny karazana fampisehoana kely nataon’izy ireo niaraka tamin’ny mpampianatra Malagasy ka niangaliana ny hiran’i Mike sy Davis – Ravoravo, sy ny hiran’i Mickael Jackson – We are the world (Natao tamin’ny teny Malagasy sy Anglisy mitambatra) :

Nisy ihany koa ny fandraisam-pitenenan’ny solontenan’ireo fianakaviana tamin’izany. Niroso tamin’ny tena votoatin-dresaka amin’izay ny rehetra avy eo, dia tsy inona izany fa ny fianianana izay notarihan’Atoa Eric Wong.

Ny Chargé d’Affaires Amerikana, Eric Wong nandray fitenenana. Sary an’i @avylavitra.

Ny fianianana arahana fananganan-tanana ho porofo hita maso. Sary an’i @avylavitra

Ho famaranana ny lanonana dia nanolotra maripankasitrahana ho an’ireo fianakaviana sy ny kaominina ary ny zandarmarian’i Mantasoa Atoa Erica Wong sy Atoa John Reddy.

Monica Phung sy ny fiakaviana nampiantrano azy. Sary an’i @avylavitra

Vita izany rehetra izany, naneho ny fihavanana tamin’ny fiaraha-misakafo ny rehetra.

Fiaraha-misakafon’ny rehetra. Sary an’i @avylavitra

Fiaraha-misakafon’ny rehetra. Sary an’i @avylavitra

Fiaraha-misakafon’ny rehetra. Sary an’i @avylavitra

Inoana fa hitohy hatrany ny fiaraha-miasa eo amin’i Madagasikara sy  Etazonia ary mamerina ny arahaba ho an’izy 29 mianadahy nahavita soa aman-tsara ny fiofanan’izy ireo.

Sarinà baobab nataon’i Mary McCollum sy ireo namany roa hafa. Sary an’i @avylavitra.

Mary McCollum eo afovoan’ireo namany roavavy. Sary an’i @avylavitra

VIH SIDA, TANDREMO

mars 20, 2008

À Lyon, dans une boîte de nuit, (Titan), des personnes ont eu une aiguille plantée dans le bras par un gars rigolant leur disant ‘ça y est t’es avec nous, t’as le SIDA’. Des évènements similaires ont eu lieu dans d’autres boites de nuit (Must, Why not).

Ceci s’est également passé à paris.


Il y a quelques semaines de cela, dans un cinéma, une personne s’est assise sur quelque chose de piquant sur un des sièges.

Lorsqu’elle s’est relevée pour voir de quoi il s’agissait, elle a trouvé une aiguille plantée à travers le siège avec une note attachée disant :

‘Vous venez d’être infecté par le VIH’.

Le Centre de Contrôle des Maladies rapporte plusieurs événements similaires dans plusieurs autres villes récemment.

Toutes les aiguilles testées sont positives VIH.

Le Centre rapporte qu’on a trouvé des aiguilles aussi dans les retours de monnaie de distributeurs publics.

Ils demandent à tout le monde d’user d’une Extrême prudence quand vous serez confronté à ce genre de situation.

Toutes les chaises publiques devraient être inspectées avec vigilance et prudence avant usage.

Une inspection visuelle minutieuse devrait suffire.

De plus, ils demandent à chacun de communiquer cet avis à tous les membres de votre famille et vos amis du danger potentiel.

Merci.

L’information mentionnée ci haut a été envoyée par la police municipale de la Ville d’Issy Les Moulineaux à tous les départements d’Ile de France qui ont diffusé la nouvelle dans toutes les villes.

On m’a demandé de passer ceci au plus grand nombre de personnes possibles.

Ceci est très important!!!

Pense que tu peux sauver une vie juste en redistribuant ceci.

S.V.P. prends quelques secondes de ton temps pour faire passer le message

Isaorana i « Eric R » (ukools) nanapariaka ny hafatra

IVAN ts’Ivan

février 23, 2008

Tonga namaky varavarana tao Ste Marie ny rivo-doza Ivan, ny Sabotsy 16 hifoha Alahady 17-02-08, tokony ho misasak’alina. Izahay taty Antananarivo dia vitsy no namonjy fiangonana fa avy foana ny orana. I neninay aza zara mba afaka nanararaotra kely nivoaka nanampy labozia sao tapaka ny jiro. Dia tsy nisy zavatra hafa azo natao afa-tsy ny mihaino radio sy manaraka vaovao tamin’io Alahady io. Tapaka ny jiro, tsy tadidiko hoe tamin’ny firy ora, fa tonga dia navadik’i dadanay handeha pile haingana ilay radio kely tao an-trano. Tamin’izay indrindra no nandrenesanay ny antso vonjy natao tao amin’ny RNM momba ny olona 9 tototra tao amin’ny hotely Antsara any Sainte Marie. Nisy vehivavy niantso ny dadany taty Antananarivo, fa angamba tsy nisy nandray ny antsony tany Sainte Marie tany, nety samy sahirana nieritreritra ny ainy ny olona. Io dadany io indray no nampandefa antso tamin’ny radio avy taty Antananarivo sao mba misy maheno ny fitarainany famonjena ho an-janany vavy. Ny jiro koa anefa taty Antananarivo tapaka naharitra ela. Nony niverina ny jiro dia nilaza ny tao amin’ny radio RNM fa tapaka daholo ny fifandraisana amin’ny any Sainte Marie (na finday na BLU, na lalana, sns.)
Izahay koa alina be vao natory tamin’iny alina iny noho ny tahotra, satria efa antitra ny trano ary nisiotsioka ny tafo noho ny rivotra nifofofofo sy ny orana nikija be taty Antananarivo.
Bongo maso daholo nony maraina, nefa tsy maintsy hiomana hivoaka ny trano daholo mba handeha hianatra sy hiasa nony Alatsinainy.
Misy vaovao farany foana alefan’ny radio saika isaky ny adiny iray eo ho eo, milaza ny fivoaran’ny rivodoza. Vao tamin’nyy 5 ora ny marainan’ny 18-02-08, dia efa nametraka fanontaniana matetika ny radio hoe tokony ve sa tsy tokony halefa mianatra ny ankizy. Tonga ihany anefa ny ora fiaingana fa tsy mbola mivaly ilay fanontaniana.
Maro be izahay no tonga tany amin’ny CEG fa tokony hanao fanadinana, miditra amin’ny 7h. Tany izahay vao naverina nody daholo fa hoe nofoanan’ny CISCO, hono, ny andro fianarana tamin’io 18-02-08 io syny 19-02-2008.
Nony tonga ny gazety tato an-trano dia gaga sy nalahelo ny rehetra fa hay maty daholo hono, ireo olona 9 nanaovana antso tamin’ny radio ny 17-02-08 nanomboka talohan’ny sakafo atoandro sy ny takariva iny, raha ny gazety no hita.. Nony tonga anefa ny tatitra avy any rehefa niverina ny fifandraisna sy ny fifamoivoizana an’Habakabaka dia hay tsy maty fa velona soa aman-tsara daholo ihany zareo rehetra, fa ilay vaovao no diso.
Niditra avy any atsinanana i Ivan, dia niampita niankandrefana, ary avy eo nanohy nidina nianantsimo. Tany Belo/Tsiribihina izy ny 18-02-08 hariva fa tsy mbola levona.
Niakatra be daholo ny rano manodidina ary angamba ho sahirana ireo mpitady vola amin’ny fanasàna lamba eny an-drenirano, sy ny mpaka fasika.
Nitombo be ho avo enina heny (x6), hoy ny radio ny fikorianan’ny rano ary nitondra fako sy tapa-kazo tao anaty tobin’ny JIRAMA Andekaleka ka nahatonga ny jiro ho tapaka.
Nisy olona 3 nianjeran’ny trano koa teny Ambatoroka tamin’iny rivodoza Ivan iny, saingy mba nieren-doza ka tsy maty ilay vehivavy bevohoka sy ilay zazakely, fa ilay rangahy no niantsoana pompier vao afaka tao. Miaina anaty rano Antananarivo ankehitriny, ary be ny trano rava sy ny olona tsy manana hisitrihana. Lazain’ny olon-dehibe fa iny hono no rivo-doza nahery hatrizay.
Ts’Ivan mihitsy raha toy iny foana no atao hoe rivodoza.

Ny zokiko

janvier 31, 2008

Zavatra iray nitaizan’i Dada sy Neny anay ny mba hifanampiana sy ifankatiavanay. Ary zavatra iray nolovaiko tamin’ny zokiko, nanjary fahazarana tato amiko ny mamaky boky sy mianatra. Izay zokiko izay mantsy toa olona tsy mety mitsahatra. Vao mifoha ao am-pandriana izy ny maraina, dia boky. Ny antoandro indray dia tsy mba matoritory maka aina, fa mbola boky ihany. Alohan’ny hatory dia mbola boky foana. Hany ka toa tratry ny areti-mifindra koa aho. Tamin’ny fankalazana ny faha-10 taonako teo dia vola hividianana boky no nagatahako tany amin’i Neny. Tsara ny vaky boky fa sady fialam-boly no fanitarana fahaizana. Angamba mbola vola hividianako boky koa no angatahaka amin’y faha-11 taonako. Zokiko no notahafiko.

NY FIAINANA

janvier 26, 2008

Ny fiainana dia mety ho mora nefa koa mety ho sarotra.Ohatra, misy ny olona mahantra noho ny tsy fisian’ny vola. Vokatr’izay dia tsy mianatra ny ankizy fa manjary miasa, manjary mangalatra ny fiafarany. Misy indray dia efa manam-bola be nefa mbola tratran’ny olona manao risoriso ihany. Ao koa ireo mpiasam-panjakana nefa tsy manara-dalàna.  Mbola mba handroso ve ity firenentsika ity raha izany no mitohy ?

Samia mieritreritra.